lifecycle key visual

 

 

De Lifecycle Growth Strategie

 • Weet kansen te benutten

Samenstelling van uw LifeCycle

Ontdek in onderstaande grafiek hoe de samenstelling van uw investering evolueert in de tijd.

Jaren tot pensioen
Fondsen in portefeuille

Type fonds

Type
Type
Percentage
 • Allianz GI LifeCycle High Yield Bonds

  Fonds voor wereldwijde hoogrentende obligaties

  David Newman

  Newman, David

  Fondsbeheerder

  Het fonds richt zich op obligaties van wereldwijde emittenten met een kredietrating onder BBB- (Standard & Poor's classificatie). Het fonds focust specifiek op de broeikasgasintensiteit om bij te dragen aan het vormen van een koolstofarmere economie/samenleving. Het aandeel door vermogen gedekte effecten of door hypotheek gedekte effecten (ABS'en/MBS'en) mag niet meer dan 20% bedragen. Posities in andere valuta’s dan de USD die meer dan 10% van het vermogen van het fonds bedragen, moeten worden afgedekt. De beleggingsdoelstelling is het genereren van inkomsten en het realiseren van vermogensgroei op lange termijn.

 • Allianz GI LifeCycle Emerging Markets Equities

  Fonds voor aandelen van opkomende markten met een flexibele stijl

  Mayer, Florian

  Fondsbeheerder

  Het fonds is gericht op aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een land met een opkomende markt of die een aanzienlijk deel van hun omzet of winst realiseren in de opkomende markten, in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Afhankelijk van de beoordeling van de marksituatie door het management kunnen er verschillende beleggingsstijlen of combinaties daarvan worden gebruikt. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

 • Allianz GI LifeCycle Emerging Markets Bonds

  Fonds voor obligaties van opkomende markten

  Pellegrini, Giulia

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt voornamelijk in overheids- en semi-overheidsobligaties uit de opkomende markten die voldoen aan duurzaamheidscriteria (sociaal beleid, mensenrechten, corporate governance, milieubeleid en ethiek). Zijn beleggingsdoelstelling is kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz GI LifeCycle Global Equities

  Aandelenfonds voor internationale duurzaam beheerde bedrijven

  Money, Giles

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich in de wereldwijde aandelenmarkt op bedrijven in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen). Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

 • Allianz GI LifeCycle Short-term Euro

  Ruim beleggend fonds voor kortlopende EUR-obligaties

  Ralf Juelichmanns

  Juelichmanns, Ralf

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn ten opzichte van de Europese markt voor kortlopende obligaties. Tot 25% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties, op voorwaarde dat zij een rating hebben tussen B- en BB+ (volgens Standard & Poor's). Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Beleggingen in obligaties uit opkomende markten zijn beperkt tot maximaal 20%. Door vermogen gedekte effecten en door hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) mogen niet meer dan 20% van het fondsvermogen bedragen en mogen enkel worden verworven als zij een rating van beleggingskwaliteit hebben. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 10% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.

 • Allianz GI LifeCycle Bonds Euro

  EUR-obligatiefonds gericht op kwaliteitsemittenten

  Mormede MaxenceLouis

  Mormede, Maxence-Louis

  Fondsbeheerder

  Het fonds belegt specifiek in rentedragende effecten met het oog op een bovengemiddeld rendement op lange termijn, afgemeten tegen de staatsobligatiemarkt in de eurozone. Tot 20% van het fondsvermogen kan worden belegd in hoogrentende obligaties. Ook kunnen er obligaties van opkomende markten worden verworven. Het percentage door vermogen/hypotheek gedekte effecten (ABS/MBS) is beperkt tot 20%. Het fonds promoot beleggingen die ecologische, sociale en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen. Blootstelling aan vreemde valuta's die meer dan 20% van het fondsvermogen uitmaakt, moet worden afgedekt naar euro.

 • Allianz GI LifeCycle Corporate Bonds Euro

  Fonds voor bedrijfsobligaties

  Laetitia Talavera

  Talavera-Dausse, Laetitia

  Fondsbeheerder

  Het fonds concentreert zich op Europese bedrijfsobligaties met een rating van beleggingskwaliteit. Bij de selectie van de emittent volgt de fondsbeheerder de SRI-benadering (SRI: Sustainable and Responsible Investment – duurzame en verantwoorde beleggingen) en houdt hij rekening met de volgende waarderingscriteria: maatschappelijk gedrag, naleving van de mensenrechten, corporate governance, milieubeleid en ethisch beleid. Tot 10% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in obligaties die geen rating van beleggingskwaliteit hebben, voor zover deze bij de verwerving een kredietwaardigheidsrating van minstens BB- (Standard & Poor's) hebben. Beleggingen in obligaties uit opkomende landen zijn beperkt tot 10% van het vermogen. Posities in vreemde valuta's die meer dan 10% van het vermogen van het fonds uitmaken, moeten worden afgedekt naar euro. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

Op 6/11/2023

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!